Nytt råttstopp

Använd vårt nya råttstopp istället för att lägga dyra pengar på rostfria golvbrunnar. Den rostfria hylsan trycks fast i golvbrunnens utloppsrör och hindrar råttor från att ta sig fram och göra åverkan på plasten.