Vi är Faluplast

Vi tillverkar och säljer VVS-produkter för proffs

Från pulkor och bäddmadrasser till ledande leverantör inom VVS

1960 grundar Bert Ericson Faluplast och tillverkningen består av både pulkor, bäddmadrasser och andra plastartiklar.

Vår historia i VVS-branschen började i mitten på 60-talet med de första vattenlåsen i plast och har idag utvecklats till FALUFLEXI punglås, marknadens i särklass vanligaste vattenlås. På samma sätt har vi ständigt utvecklat befintliga produkter och tagit fram nya. Vår strävan är att tillsammans med våra kunder fortsätta denna produktiva utveckling.

Produktutveckling

Faluplast konstruerar, tillverkar och säljer VVS-produkter som underlättar och rationaliserar rörinstallatörens arbete och löser problem.

Produkterna har inte bara en bra funktion, de tillverkas i högsta kvalitet, har en snygg design och vår leveranssäkerhet är på topp. Men vi jobbar med ständig förbättring och våra ISO-certifikat för kvalitet och miljö är bevis för detta. Se våra certifikat här.

Flera av våra produkter är typgodkända, vilket kräver löpande kontroller i produktionsprocessen och av färdiga produkter. Faluplast blir det naturliga valet för installatören som vill vara säker på att det alltid fungerar.

Större delen av våra produkter tillverkas i vår fabrik i Falun därifrån också alla utleveranser sker. Det säkerställer att vi har kontroll på såväl leveranstider som produktkvalitet.

Kvalitetspolicy

Faluplast skall tillverka och leverera produkter som lägst motsvarar kundens krav och förväntningar. Vi skall alltså leverera:

– rätt produkt

– rätt kvalitet

– rätt kvantitet

– rätt märkt

– rätt förpackning och

– i rätt tid

All personal skall ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att vi skall kunna leva upp till kvalitetspolicyn. Genom fortlöpande utbildning säkrar vi en ständig förbättring som tryggar vår marknadsposition.

Vårt miljöarbete

Faluplast skall i sitt miljöarbete ha en helhetssyn

Miljöpolicy

Faluplast har i sitt miljöarbete en helhetssyn. Vårt miljöarbete skall omfatta:

– påverkan på våra leverantörer

– vår produktion

– våra produkter och dess användning

Faluplast skall sträva efter att minska resursanvändningen per producerad enhet. Faluplast skall också sträva efter att minimera miljöpåverkan på den plats vi verkar.

– Våra produkter ska så långt som möjligt vara tillverkade
av material som kan återanvändas eller återvinnas.

– Vi skall ställa miljökrav på de produkter vi köper in och
om möjligt välja miljömärkta produkter.

– All personal skall få information och miljöutbildning
för att kunna ta del av företagets miljöansvar.

– Vi skall visa vår omvärld att vi arbetar seriöst med
miljöfrågor och vår information skall vara öppen och rätt.

– Vi skall minst följa de krav som ställs i lagstiftningen
men sträva efter att ständigt bli bättre.

Har du några frågor eller vill du komma förbi och säga hej?

Tveka inte att höra av dig till oss.