Kvalitets- och Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Faluplast skall tillverka och leverera produkter som lägst motsvarar kundens krav och förväntningar.
Vi skall alltså leverera:

 • Rätt produkt
 • Rätt kvalitet
 • Rätt märkt
 • Rätt kvantitet
 • Rätt förpackning och i rätt tid

All personal skall ha tillräckliga kunskaper och befogenheter för att vi skall kunna leva upp till kvalitetspolicyn. Genom fortlöpande utbildning säkrar vi en ständig förbättring som tryggar vår marknadsposition.

Vårt miljöarbete

Faluplast skall i sitt miljöarbete ha en helhetssyn

Miljöpolicy

Faluplast har i sitt miljöarbete en helhetssyn. Vårt miljöarbete skall omfatta:

 • Påverkan på våra leverantörer
 • Vår produktion
 • Våra produkter och dess användning

Faluplast skall sträva efter att minska resursanvändningen per producerad enhet.
Faluplast skall också sträva efter att minimera miljöpåverkan på den plats vi verkar.

 • Våra produkter ska så långt som möjligt vara tillverkade
  av material som kan återanvändas eller återvinnas.
 • Vi skall ställa miljökrav på de produkter vi köper in och
  om möjligt välja miljömärkta produkter.
 • All personal skall få information och miljöutbildning
  för att kunna ta del av företagets miljöansvar.
 • Vi skall visa vår omvärld att vi arbetar seriöst med
  miljöfrågor och vår information skall vara öppen och rätt.
 • Vi skall minst följa de krav som ställs i lagstiftningen
  men sträva efter att ständigt bli bättre.

Certifieringar

Har du några frågor eller vill du komma förbi och säga hej?

Tveka inte att höra av dig till oss.